Home » Gita Shloka of the Day » Archive by category "Chapter 18"

Gita Shloka of the Day – Chapter 18, Shlokas 30-32

pravRttiM ca nivRttiM ca kaary’aakaarye bhay’aabhaye | bandhaM mokshaM ca yaa vetti buddhiH saa paartha saattvikee || 30 || yayaa dharmam adharmaM ca kaaryaM c’aakaaryam eva ca | ayathaavat prajaanaati buddhiH saa paartha raajasee || 31 || adharmaM dharmam iti yaa manyate tamasaa’vRtaa | sarv’aarthaan vipareetaaMs ca buddhiH saa paartha taamasee || 32 || Word […]